Rang lista kandidata za prijam u službu „Referenta za komunalne i opće poslove i poslove komunalnog redara i poljoprivrednog redara“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac

 

RANG LISTA - LINK