Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Farkaševac za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Farkaševac za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine - POSEBNI DIO  - Link

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Farkaševac za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine - OPĆI DIO  -  Link