logo

COVID-19 – ODLUKA o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 , 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od
sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

I.

Ovom Odlukom se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvode nužne mjere za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika.

II.

Organizatori okupljanja koji očekuju dolazak više od sto sudionika obvezni su teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112, najkasnije 48 sati prije planiranog početka okupljanja, dostaviti obavijest o održavanju okupljanja.

Obavijest iz stavka 1. ove točke obvezno sadrži:

–      svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja okupljanja

–      podatke o kontakt osobi

–      očekivani broj sudionika.

Organizatori koji su okupljanje prijavili sukladno Zakonu o javnom okupljanju („Narodne novine” broj 128/99, 90/05,139/05,150/05, 82/11 i 78/12) nisu obvezni Ravnateljstvu civilne zaštite dostavljati obavijest iz stavka 1. ove točke.

III.

Organizatori okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika obvezni su voditi pisanu evidenciju sudionika sukladno uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Evidenciju iz stavka 1. ove točke organizator je obvezan čuvati najmanje 14 dana.

IV.

Za vrijeme okupljanja svi sudionici obvezni su pridržavati se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

V.

Ako se utvrdi da je netko od sudionika okupljanja zaražen virusom SARS-CoV-2, organizator okupljanja je obvezan u najkraćem roku, evidenciju iz točke III. ove Odluke, dostaviti teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112.

VI.

Popis adresa elektroničke pošte županijskih centara 112 nalazi se u Prilogu 1. ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VII.

Kontrolu provedbe ove Odluke i kontrolu pridržavanja preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodit će timovi u koje će biti uključen po jedan inspektor Ravnateljstva civilne zaštite i jedan policijski službenik.

Voditelj tima je inspektor Ravnateljstva civilne zaštite.

Za koordinaciju rada timova zaduženi su pročelnici područnih ureda civilne zaštite.

VIII.

Ova Odluka primjenjuje se od 13. srpnja 2020. godine:

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnim novinama”.

NAČELNIK STOŽERA
POTPREDSJEDNIK VLADE

I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

Dr. Sc. Davor Božinović

Ostavi komentar

Skip to content