logo

Savjetovanje s javnošću – ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Farkaševac

Do 25. veljače 2021. godine provodi se Savjetovanje s javnošću o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Farkaševac.

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 25. veljače 2021. godine na adresu elektronske pošte: opcina.farkasevac@zg.t-com.hr ili na adresu Općina Farkaševac, Farkaševac 43, 10344 Farkaševac.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi i mišljenja bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno 26. veljače 2021. godine na internetskoj stranici www.opcina-farkasevac.hr.

Skip to content