logo

NATJEČAJ za radna mjesta u Dječjem vrtiću Crvenkapica Farkaševac

Na temelju članka 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 69 . Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac, KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 238/08-01-20-1 od 7. prosinca 2020. godine i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac o raspisivanju natječaja za dva radna mjesta odgojitelja i jednog radnog mjesta zdravstvenog voditelja od 19. srpnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac,  raspisuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na radna mjesta

  1. ODGOJITELJ – na puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme (novootvoreni poslovi) – 2 izvršitelja
  2. ZDRAVSTVENI VODITELJ na 8 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

Preuzmi dokumente

Tekst Natječaja

pdf (308 KB)

Skip to content