logo

Arhiv za 1 srpnja, 2023

Ponovljeni javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac na radno mjesto – Referent za komunalne i opće poslove/komunalni redar – poljoprivredni redar (m/ž)

Na temelju članka 29., vezano uz članak 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela […]

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac na radno mjesto – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (m/ž)

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Općinski načelnik Općine Farkaševac raspisuje […]

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac na radno mjesto – Referent za komunalne i opće poslove/komunalni redar – poljoprivredni redar (m/ž)

Na temelju članka 29., vezano uz članak 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela […]

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

I. društveni dom u Ivančanima, na k.č.br. 1496/1 k.o. Farkaševac, ukupne površine 90,00 m2.stanje prostora: djelomično uređen poslovni prostor, namjena: ugostiteljska ili trgovačka djelatnost , početni iznos mjesečne zakupnine: 10,00 […]

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine farkaševac na radno mjesto – viši stručni suradnik za proračun, financije, računovodstvo i EU fondove

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8330814.html Klasa: 112-01/22-01/02 Urbroj: 238-8-03/1-22-2 od 19. I. 2022. (452) Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj […]

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Farkaševac

Natječaj je objavljen u dnevnim novinama 24sata, u nedjelju, 26.09.2021. godine, u tiskanom izdanju. Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» br. 125/11, 64/15 […]

NATJEČAJ za radna mjesta u Dječjem vrtiću Crvenkapica Farkaševac

Na temelju članka 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 69 . Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac, KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: […]

  • 1
  • 2
Skip to content