Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Savjetovanje s javnošću: PLAN RAZVOJA OPĆINE FARKAŠEVAC

Plan razvoja Općine/Grada predstavlja osnovni razvojni dokument Općine za razdoblje 2021-2027. kojim se planiraju mjere intervencije (projekti) koji će biti u funkciji zadovoljavanja razvojnih potreba te ubrzavanja ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja na razini Općine/Grada, a  u cilju približavanja razine razvijenosti s usporedivim jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj i ostalim državama Europske unije.

Od 11. svibnja do 12. lipnja 2021. u tijeku je postupak savjetovanja s javnošću vezan uz Plan razvoja Općine Farkaševac.

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 11. lipnja 2021. godine na adresu elektronske pošte: opcina.farkasevac@zg.t-com.hr ili na adresu Općina Farkaševac, Farkaševac 43, 10344 Farkaševac. Kontakt osoba: Službenik za informiranje, Jadranka Đurasek, e-mail: opcina.farkasevac@zg.t-com.hr, telefon 01/2727-003. Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi i mišljenja bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno 16. lipnja 2021. godine na internetskoj stranici www.opcina-farkasevac.hr.

Prilozi

Skip to content