logo

Doznaku stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika sljedeće dvije godine radi besplatno tvrtka Salix Plan d.o.o.

Tvrtka Salix Plan d.o.o s Ministarstvom poljoprivrede sklopila je dvogodišnji ugovor o pružanju usluge doznake stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika na području Zagrebačke županije.

Predmetni ugovor stupa na snagu 26. listopada 2021. godine.

Sukladno važećem Zakonu o šumama („Narodne novine“ 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20), doznaku stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika financira Ministarstvo poljoprivrede iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, te je sukladno tome doznaka za male i srednje šumovlasnike BESPLATNA.

Jedan odgovor na "Doznaku stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika sljedeće dvije godine radi besplatno tvrtka Salix Plan d.o.o."

ankica
16 stu 2021

gdje se mogu dobiti stabla za sadnju

Ostavi komentar

Skip to content