logo

Općinsko vijeće usvojilo odluku o dodjeli potpore radnicima, obrtnicima i poduzetnicima koji nisu mogli raditi ili su ostali bez posla uslijed pandemije koronavirusa

Općinsko vijeće Općine Farkaševac je na sjednici održanoj u utorak 16. lipnja 2020. usvojilo Odluku o dodjeli interventne potpore obrtnicima i poduzetnicima s područja Općine Farkaševac kojima je zabranjen rad, te osobama kojima je prekinut radni odnos uslijed pandemije COVID-19.

Korisnici potpora iz ove Odluke su fizičke i pravne osobe koje su mikro poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća, te koji samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda temeljem članka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, uključujući trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja.

Potpore mogu ostvariti korisnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

OBRTNICI I PODUZETNICI:

 • da imaju sjedište na području Općine Farkaševac,
 • da im je Odlukom Stožera civilne zaštite, o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br. 32/2020), zabranjen rad,
 • da imaju najmanje jednog (1) zaposlenog u trenutku podnošenja zahtjeva (izuzev obrta).
 • da nisu otpustili nijednog zaposlenika (osim prekida radnog odnosa temeljem zahtjeva zaposlenika) u razdoblju nakon 19. ožujka 2020. (dokaz: Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koja je sastavni dio prijavnog obrasca).
 • da nemaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Općina Farkaševac i Porezna uprava
 • da su u cijelosti u privatnom vlasništvu,
 • da im osnovna djelatnost nije svrstana u područje A —Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007).

FIZIČKE OSOBE – RADNICI

 • kojima je prestao radni odnos kao posljedica djelovanja COVID 19, jednostranom Odlukom poslodavca, a mimo volje radnika, moraju ispuniti kumulativno uvjete
 • da imaju prebivalište/stalno boravište na području Općine Farkaševac,
 • da nemaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Općina Farkaševac i Porezna uprava,
 • da su upisani u evidenciji HZZ-a kao nezaposlene osobe najranije od 20.03.2020.godine

Svi obrtnici i pravne osobe (neovisno o veličini) kojima je zabranjen rad Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, oslobodit će se plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor za razdoblje u kojem nisu radili. Svi obrtnici i pravne osobe (neovisno o veličini) koje ispunjavaju uvjete iz ove Odluke, oslobodit će se plaćanja zakupnine za poslovni prostor za razdoblje u kojem nisu radili.

Radnici kojima je prestao radni odnos kao posljedica djelovanja COVID-19, jednostranom Odlukom poslodavca, mimo volje radnika, oslobađaju se plaćanja jednog kvartala komunalne naknade (oslobođenje se odnosi i na domaćinstvo čiji je radnik član)

Način podnošenja zahtjeva, te ostali postupci i rokovi u svezi s ostvarivanjem prava na oslobođenje propisat će se Javnim pozivom koji će uskoro biti objavljen.

Ostavi komentar

Skip to content