logo

Program razvoja E-mobilnosti u Zagrebačkoj županiji

Zagrebačka županija je 16. rujna 2015. pokrenula „Program razvoja E-mobilnosti u Zagrebačkoj županiji”/izgradnja e-punionica“ sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava na području cijele Županije s ciljem stvaranja mreže punionica za električna vozila kao osnovu buduće elektrifikacije mobilnosti na području cijele Zagrebačke županije, a sve u svrhu
stvaranja održivih sustava urbane i regionalne mobilnosti.

„U svakom gradu/općini najmanje jedna e-punionica i jedna pametna klupa”

Nositelj provedbe Programa je Zagrebačka županija, a pojedinog projekta Grad/Općina. Koordinator provedbe na razini cjelokupne Zagrebačke županije je Upravni odjel Zagrebačke županije za fondove Europske unije, regionalnu i
međunarodnu suradnju.
Vlasnici e-punionica i pametnih klupa su općine i gradovi.

Općina Farkaševac je kao nositelj projekta uz Zagrebačku županiju kao nositelja provedbe programa realizirala postavljenje e-punionice i pametne klube u centru Farkaševca.

Iznos sredstava koje je Općina Farkaševac dobila za realizaciju postavljenja e-punionice je 24.999,98 kuna, a pametne klupe 15.625,00 kuna.

Ukupna vrijednost e-punionice iznosi 77.339,27 kn od čega je 52.339,29 kuna financirala Općina Farkaševac iz svog Proračuna.

Općina Farkaševac je na sebe preuzela:

  • osiguravanje i financiranje svih prostorno tehničkih uvjeta za izgradnju i
    postavljanje e-punionice i pametne klupe
  • odredila lokaciju i za e-punionicu i pametnu klupu
  • provela pojedinačne postupke male bagatelne nabave te naručivanje e-punionice i pametne klupe
  • preuzela je obvezu održavanja e-punionice i pametne klupe
  • obavljanje i naplaćivanje usluge punjenja
  • osiguravanje korisnicima pristup internetu
  • prijavljivanje na županijske i druge natječaje
Skip to content