logo

Projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Farkaševcu

Općina Farkaševac prijavila je na Mjeru: M07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”; Podmjera 7.4 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Operacija: 7.4.1 Sektor – Dječji vrtići izgradnju Dječjeg vrtića u Farkaševcu.

Ukupni iznos projekta: 6.425.564,76 HRK

Iznos potpore iz proračuna EU: 4.576.394,69 HRK

Iznos potpore uz proračuna RH: 807.599,06 HRK

Projekt uključuje izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, a cilj istog je poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području općine Farkaševac i osiguravanje za život bitnih uvjeta obitelji koje žive i rade u ruralnom području. Osim navedenoga općina Farkaševac će osigurati i ostanak obitelji na ruralnom području, a pogotovo mladih obitelji koje svakodnevno putuju i rade te nemaju mogućnost čuvanja djece od strane svojih roditelja, baka i djedova. Osim navedenoga dječji vrtić će pozitivno utjecati i na sam razvoj djece koja će pohađati vrtić, te će  ona dodatno razvijati svoje socijalno komunikacijske vještine. Osim navedenoga jedan od ciljeva projekta je i novo zapošljavanje te će se tako projektom zaposliti 4 osobe, a po potrebi i više.

Jedan od očekivanih rezultata je i daljnji rast i razvoj zajednice Općine Farkaševac koja će ovakvim projektima osigurati budućnost opstanka ruralnih područja osiguravanjem svih za život potrebnih novih i modernih predispozicija i uvjeta za život. Projekt izravno doprinosi stvaranju 4 nova radna mjesta trenutno, no vrlo vjerovatno će se pokazati potreba za dodatna 2 nova zaposlenika. Planirano je zapošljavanje 2 odgojitelja/icice školske djece od kojih će jedna obavljati poslove ravnatelja na pola radnog vremena. Osim navedenoga planirano je zapošljavanje 1 kuharice te jedne spremačice. Navedeno zapošljavanje će biti u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te će isto tako imati i pozitivan utjecaj na zapošljavanje samih roditelja koji će tada moći raditi na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Stoga možemo reći da će realizacija projekta imati i neizravni učinak na novo zapošljavanje minimalno 10-20 stanovnika na području Općine Farkaševac. Planirano vrijeme trajanje provedbe navedenoga projekta je 12 mjeseci od odabira izvođača radova, nakon provedenoga postupka javne nabave, Odnosno predviđeno cjelokupno trajanje projekta je 22 mjeseca.

Nakon izvršene izgradnje i opremanja objekta slijedi ishođenje sve potrebne dokumentacije te podnošenje konačnog zahtjeva na isplatu. Ciljane skupine (djeca, roditelji, djelatnici) i krajnji korisnici (lokalno stanovništvo te ostali subjekti i organizacije koje će imati potrebu korištenja dječjeg vrtića) ovoga projekta su zapravo stanovnici Općine Farkaševac te po mogućnosti i okolna naselja koji će koristiti usluge dječjeg vrtića. Ostvarivanjem ciljeva i rezultata projekta doprinjet će se botiljku, rastu i razvoju općine Farkaševac odnosno njegovom stanovništvu te će se omogućiti bolji uvjeti za ostanak obitelji na ruralnom području. Podići će se razina kvalitete predškolskog odgoja i naobrazbe te se samom veličinom dječjeg vrtića osigurava kapacitet koji trenutno zadovoljava potrebe Općine Farkaševac.

Izvođač radova je Polting d.o.o. iz Vrbovca za iznos od 6.302.915,38 HRK.

Skip to content