logo

USPJEŠNO REALIZIRAN PROJEKT SUFINANCIRANJA DJEČJEG VRTIĆA “CRVENKAPICA” FARKAŠEVAC

Općinski načelnik, Matija Copak, potpisao je ugovor sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, o dodjeli financijskih sredstava za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini. Ugovor je vrijedan 61.500,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje potpore za održavanje i razvoj institucionalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi koja pohađaju Dječji vrtić „Crvenkapica“ Farkaševac, za razdoblje od svibnja do kolovoza 2021. godine.

Sredstva su dobivena 500,00 kn po djetetu te će se na ime dobivene pomoći umanjiti naknada roditeljima za 200,00 kn po djetetu za navedeno razdoblje, a iz ostatka sredstava isplaćivat će se plaća zaposlenicima vrtića. Obračun smanjenja naknade izvršit će se roditeljima u mjesecu srpnju i kolovozu.

Budući da će Središnji državni ured za demografiju i mlade ponovno raspisati natječaj za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti za naredne pedagoške godine, mišljenja smo da ćemo redovno ostvarivati financijsku potporu te time pomoći roditeljima u podmirenju troškova smještaja djece, a i možebitno potaknuti i roditelje čija djeca nisu do sada smještena u vrtić da ih upišu u vrtić.

Ostavi komentar

Skip to content