logo

Zanimljivosti iz povijesti Farkaševca

Ime naselja Farkaševac potječe od plemića Farkašija. Dr. J. Butorac navodi da se 1484.godine spominje Farkassowcz i pretpostavlja da se to ime odnosi na Farkaševac.

Ime dolazi iz mađarskog jezika, a znači u korijenu vuk, izvedeno Vukovo.
Naselje je sigurno postojalo u kasnom srednjem vijeku.

Polovinom XVI. stoljeća selo je stradalo od Turaka. Kasnije je obnovljeno i priključeno Vojnoj krajini.
Poslije razvojačenja 20. rujna 1883. u Farkaševcu došlo je do poznate Farkaševačke bune. Te je godine došao neki «perovođa» iz županije radi nekakvih popisa. Vjerojatno se radilo o nekim popisima i obvezama koje su mještani morali davati novim vlastima. Naučeni na graničarska prava, graničari Farkaševca pobunili su se . Sam «perovođa» morao se povući u Križevce. Na kraju se «perovođa» vratio s pojačanjem. U tom okršaju je poginulo 6 seljaka, a više ih je ranjeno. Mir je uveden tek za dva dana, kada su iz Zagreba došle dvije satnije vojnika.

Prema školskoj spomenici “1830. godine utemeljena je opća pučka škola u ovome mjestu i to po nalogu regimente kojom je onda upravljao satnik Posavac, a uz bok mu je bio poručnik Maksim Poh.”

* Prvi učitelj bio je Mato Gredelj.

* Školska zgrada je bila drvena i pokrivena slamom.

* 1868. godine je dograđena.

* 1891. godine učitelj Horvatić ovako piše o školi:

* “Čitava sgrada sastojala se je iz pljetera blatom omazana i pobieljena te z ritkom pokrivena. Prostorije su joj bile jedna soba za obuku, dve sobe za učitelja. Osim toga bijaše kuhinja, izba, te dva mala hodnika.”

* “Dakle od pljetera, a vojna zgrada od cigle, velika i ugledna.”

* Izgrađena je nova škola u koju idu učenici od prvog do osmog razreda.

* U školi postoji posebna učionica za djecu s teškoćama u razvoju.

* Dvadesetog travnja 2009. godine u Farkaševcu se otvorila nova vježbaonica za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

Skip to content