logo

Prijavite nepropisno odbačen otpad!

Kako bi naše šume, vodotoci i okoliš ostali čisti, pozivamo vas da prijavite nepropisno odbačen otpad i divlja odlagališta. U nastavku ispunite obrazac:

Nakon što ispunite obrazac pošaljite ga na jednu od sljedećih mail adresa:

opcina.farkasevac@zg.t-com.hr i radmila.dukic@opcina-farkasevac.hr

Moguća je i anonimna prijava!

Skip to content