logo

Odluke

Odluke:

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna UPU TZ Kabal

Objavljeno na: 8. velj. 2023.

Odluka o financiranju političkih stranaka 2023.

Objavljeno na: 6. velj. 2023.

Odluka o izradi UPU gospodarske zone Farkaševac

Objavljeno na: 22. stu. 2022.

Program utroška šumskog doprinosa za 2022.

Objavljeno na: 22. pro. 2021.

Program socijalna skrb 2022.

Objavljeno na: 22. pro. 2021.

Program javnih potreba u sportu 2022.

Objavljeno na: 22. pro. 2021.

Program građenja komunalne infrastrukture 2022.

Objavljeno na: 22. pro. 2021.

Odluka o najmu stanova 2021.

Objavljeno na: 23. ruj. 2021.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

Objavljeno na: 15. tra. 2021.

Odluka o komunalnoj naknadi

Objavljeno na: 21. kol. 2020.

Odluka o komunalnom doprinosu

Objavljeno na: 21. kol. 2020.

Odluke do 2020. godine

Objavljeno na: 4. lip. 2020.

Skip to content