logo

Donesena odluka o cijeni vrtića za roditelje u vrtiću “Crvenkapica” u Farkaševcu

Vijećnici Općinskog donijeli su Odluku o visini sudjelovanja roditelja u pokriću dijela troškova organiziranog odgoja i naobrazbe za djecu predškolske dobi u Dječjem Dječjem vrtiću “Crvenkapica” Farkaševac.

Cijena za roditelje, čija će djeca biti korisnici usluga dječjeg vrtića  bit će u iznosu od 800,00 kuna mjesečno za jedno dijete.

Roditelji koji u Dječjem vrtiću imaju smješteno dvoje djece, za drugo dijete plaćat će iznos od 650,00 kuna, a ako roditelji u Dječjem vrtiću imaju istovremeno smješteno treće dijete ili više djece, smještaj će za njih biti besplatan.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta roditelja, ili zbog bolesti djeteta, uslijed čega dijete nije smješteno u Dječjem vrtiću više od 15 radnih dana, plaća se 50 %.

Ako dijete neće biti prisutno u Dječjem vrtiću niti jedan dan u mjesecu, roditelj snosi trošak pričuve u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja.

Radi dokazivanja prava za smanjenje troškova, roditelji su obvezni predočiti presliku rješenja ili potvrdu poslodavca o korištenju godišnjeg odmora, odnosno potvrdu liječnika o bolesti djeteta.

Skip to content