logo

Načelnik Draganić potpisao sa Zagrebačkom županijom Ugovor o potpori za pokriće dijela troškova projekta „Izgradnja nogostupa u Farkaševcu”

Načelnik Dražen Draganić je u ime Općine Farkaševac sa Zagrebačkom županijom potpisao Ugovor o potpori za pokriće dijelova troškova izrade Glavnog projekta, troškovnika, ishođenja posebnih uvjeta i potvrda glavnog projekta i građevinske dozvole za projekt „Izgradnja nogostupa u Farkaševcu” u iznosu od 90.145,00 kuna.

„Sam projekt izgradnje nogostupa u Farkaševcu financirat će se iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora“, rekao je načelnik Dražen Draganić, a o samom projektu je dodao:

„Nogostup će biti ukupne dužine od gotovo 2,2 km, a sastojat će se od tri dionice – koje se nalaze istočno, zapadno i južno od postojećeg kružnog toka koji se nalazi u središtu mjesta. Prva dionica nalazi se istočno od postojećeg rotora. Ona je dužine od oko 900 metara, a nogostup će se izgraditi sa sjeverne strane postojećeg kolnika. Druga dionica nalazi se zapadno od rotora. Ona je dužine oko 860,00 metara, a nogostup će se izgraditi sa južne i sjeverne strane postojećeg kolnika. U drugoj dionici na dijelu trase će se izgraditi potporni zid. Treća dionica nalazi se južno od rotora. Ona je dužine oko 415 metara, a nogostup će se izgraditi s istočne i zapadne strane. U trećoj dionici postojeći kolnik će se proširiti i također će se na dijelu trase izgraditi potporni zid.  Uz postojeći kolnik izvest će se proširenje kolnika u širini 0,50 m. Širina nogostupa predviđena je 1,50 m (zajedno s rubnjacima) – od novog postavljenog cestovnog rubnjaka, do novopostavljenog parkovnog rubnjaka. U trećoj dionici izvest će se proširenje postojećeg kolnika, tako da će nova širina kolnika biti 5,50 m, predviđena za dvosmjerni promet. Nogostup će od kolnika, na dijelu gdje je to moguće i ima dovoljno mjesta od kolnika biti odvojen travnatom površinom. Na križanju nogostupa s cestama koje izlaze na cestu uz koju će se izgraditi nogostup neće biti rubnjaka. Na kolnim ulazima se rubnjaci upuštaju u širini kolnog ulaza prema cesti“, rekao je načelnik Draganić.

Ostavi komentar

Skip to content