logo

Vijesti

Prvi digitalni popis stanovništva u RH: PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI BIT ĆE OMOGUĆENO SAMOPOPISIVANJE!

Državni zavod za statistiku od 13. rujna do 17. listopada 2021. provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj. Prvi digitalni Popis stanovništva provest će se u dvije faze i na dva načina, a građani će moći sami izabrati način popisivanja.

Istraživanje – Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU

U okviru Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu provodi istraživanje s ciljem prikupljanja mišljenja mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života, budućnosti Europske unije te podršci prema starijim građanima.

Javni poziv za financiranje projekata udruga iz Proračuna Općine Farkaševac u 2021. godini

Temeljem članka 33. Statuta Općine Farkaševac, članka 6. Pravilnika  o financiranju javnih potreba Općine Farkaševac Temeljem članka 33. Statuta Općine Farkaševac (“Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 16/21), članka 6. Pravilnika  o financiranju javnih potreba Općine Farkaševac, („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 2/16), Općinski načelnik Općine Farkaševac,  objavljuje  Javni poziv za financiranje projekata udruga iz Proračuna Općine Farkaševac u 2021. godini

28. kolovoza u Brezinama Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima

U društvenom domu u Brezinama u subotu 28. kolovoza održat će se Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima.

Dostupni nacrti natječaja za potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i za potporu mladim poljoprivrednicima

Na portalu e-Savjetovanja 13. kolovoza 2021. objavljena su dva nacrta natječaja:
Nacrt natječaja za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” i Nacrt natječaja za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

USPJEŠNO REALIZIRAN PROJEKT SUFINANCIRANJA DJEČJEG VRTIĆA “CRVENKAPICA” FARKAŠEVAC

Općinski načelnik, Matija Copak, potpisao je ugovor sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, o dodjeli financijskih sredstava za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.

Sajam rukotvorina na Ranchu Viktorija

Sajam rukotvorina će se održati 17.07. i 18.07., a počinje u 10 sati i trajati će do 22 sata oba dana.

Održano predavanje na temu korištenja EU fondova

Općina Farkaševac u suradnji sa Poduzetničkim centrom Zagrebačke županije d.o.o. organizirala je predavanje usmjereno informiranju i mogućnostima korištenja sredstava iz EU fondova.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Crvenkapica” Farkaševac raspisalo natječaj za imenovanje ravnatelja vrtića

Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 69 . Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac, KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 238/08-01-20-1 i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac, od 18. lipnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac raspisuje NATJEČAJ za imenovanje Ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac.

30. lipnja u večernjim satima tretiranje komaraca na području Općine Farkaševac

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Farkaševac dana 30. lipnja u večernjim satima.

Skip to content